Technologia

Co składa się na instalację sprężonego powietrza?

• Zakładki: 40


Instalacje sprężonego powietrza wykorzystywane są w wielu sektorach przemysłu. Składają się na nie urządzenia wytwarzające sprężone powietrze, doprowadzające rurociągami technologicznymi i odbierające je na terenie zakładu w określonych punktach. Wraz z instalacją elektryczną, instalacja sprężonego powietrza jest jednym z najważniejszych źródeł napędu maszyn i urządzeń. Dlatego niezbędna jest w zakładach produkcyjnych, usługowych, szpitalach, warsztatach samochodowych, hutach szkła i wielu innych przedsiębiorstwach.

Instalacje sprężonego powietrza muszą być dostosowane do potrzeb danej firmy odpowiednio do całkowitego zapotrzebowania na sprężone powietrze w obiekcie, jednak w ich skład zawsze wchodzą określone urządzenia. Są to kompresory wraz z systemem sterowania i regulacji, zbiorniki ciśnieniowe oraz rurociągi dystrybuujące sprężone powietrze. Niezbędne są także filtry, osuszacze i cyklony służące do uzdatniania sprężonego powietrza.

O czym należy pamiętać, dobierając instalację sprężonego powietrza?

Projekt instalacji sprężonego powietrza musi uwzględniać nie tylko całkowite zapotrzebowanie na sprężone powietrze, ale także liczbę punktów, do których będzie ono dystrybuowane oraz indywidualną ilość, jaka będzie zużywana w każdym z nich. Istotną kwestią jest ciśnienie robocze niezbędne do działania urządzeń w danym punkcie, a także odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą TECHEM – http://sprezarki-techem.com.pl/.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
108 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *